VETERİNER HEKİMLER ŞİDDETE KARŞI İŞ BIRAKIYOR!

VETERİNER HEKİMLER ŞİDDETE KARŞI İŞ BIRAKIYOR!

Veteriner hekimler 21 Ağustos Pazartesi günü talepleri için ve şiddete karşı 1 günlük iş bırakma kararı aldı. 

Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Hamza Yaşar Akın yaptığı açıklamada, "Ülkemizde İnsana, hayvana ve doğaya karşı uygulanan şiddet, saldırı, yağma ve talan sağlık alanında da hızla artmıştır. Veteriner hekimler de bu şiddetin en büyük mağdurlarından olmakta, mobbinge, tacize, şiddete uğramakta, darp edilmekte, hatta öldürülmektedirler." dedi. 

Veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasalarının kapasamın dışında olduğunu belirten Akın, "Özel muayenehanelerinde veya Kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin şiddet ve saldırıya uğraması, esasen toplum sağlığının, ülke hayvancılığının ve ekonomisinin saldırıya-şiddete uğramasıdır! Söz konusu saldırılar karşısında tüm ısrar ve çabalarımıza rağmen   Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekimlerin talepleri ise şöyle, 

  • Sağlıkta şiddet yasası kapsamına Veteriner Hekimlerin dahil edilmesi,
  • Veteriner Hekimler ve Yardımcı Sağlık personeline çalışılan her yıl için verilen 60 günlük fiili hizmet zammı hakkının iadesi, ödemelerin bakanlıkça yapılması, özel sektör çalışanların tazminatlarının işverence ödenmesi, serbest meslek icra edenlerin kapsama alınması, ödemelerinin kendilerince yapılması,
  • Veteriner Hekimlerin zam ve tazminatlarının emsal sağlık çalışanları Tabipler,Diş Hekimleri, Eczacılarla eşitlenmesini, 7146 sayılı kanunun 4. Maddesiyle Tabiplere, Diş Hekimlerine sağlanan emeklilik sonrası düzenlemeye dahil edilmesi,
  • Ek göstergenin 7200’e, özel hizmet tazminat puanının 190’a yükseltilmesi
  • Özel muayenehane açmak isteyen Veteriner Hekimlere süreli vergi muafiyeti ve faizsiz kredi imkanının sağlanması
  • Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerinin kurulması.