TÜİK'E GÖRE İŞSİZLİK GERİLEDİ

TÜİK'E GÖRE İŞSİZLİK GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık dönemine ait işgücü istatistiklerini yayınladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve üzeri yaş grubundaki işsizlerin sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu oranın erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 12,0 olduğu belirtildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya kıyasla 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oranın erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,9 olduğu belirtildi.

İşgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. Bu oranın erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 olduğu ifade edildi.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olduğu belirtildi.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak kaydedildi.