TMMOB'LU KADINLAR: LAİK, DEMOKRATİK, BİLİMSEL EĞİTİMDEN VE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

TMMOB'LU KADINLAR: LAİK, DEMOKRATİK, BİLİMSEL EĞİTİMDEN VE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

TMMOB Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kız çocukları için ayrı okul önerisine karşı Basın açıklaması ile tepki gösterdi. Açıklamada laik, bilimsel ve demokratik eğitimin önemi vurgulanırken Bakan Tekin'in ifadeleri "Yoksa bu kızlarınızı okutmayın diyen bazı tarikat ve cemaat yapılarının talebi midir?" denilerek eleştirildi. 

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu'nun açıklamasının tamamı ise şöyle,

"1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde: "Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır" denilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Milli Egitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından toplumda büyük tepkilere yol açan bir açıklama yapılmış ve kız çocuklarının erkeklerle aynı okula gitmesini istemeyen aileler olduğunu ve kız okulu açılabileceğini ifade etmiştir. Kız çocuklarının karma okullara gitmesini istemeyen aileler midir sayın Bakan? Yoksa bu kızlarınızı okutmayın diyen bazı tarikat ve cemaat yapılarının talebi midir? Kız çocuklarının okula gitmesindeki engel karma eğitim değil, aksine okula gitmesine karşı olan, kadınların iş ve meslek sahibi olmaları yerine çocuk yaşta evlendirerek çocuk doğurmalarını isteyen, toplum yaşamından soyutlamaya çalışan gerici zihniyettir.
Aynı zihniyet kız okulları açmanın yanında kadın hastaneleri de açılması gerektiğini ifade etmektedir. Asla ve asla kabul edilemeyecek bu ifadelerin toplumun talebi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bizler mimar, mühendis ve şehir plancısı TMMOB' lu kadınlar olarak düşünen, sorgulayan, geleceğe umutla bakan bir nesil istiyor; laik, demokratik ve bilimsel eğitimden, kadın erkek eşitliğinden vazgeçmeyeceğimizi, kız çocuklarının her ne olursa olsun eğitim hakkının elinden alınmasına karşı olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."