SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ EŞ BAŞKANI ÖZKAVAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİNİ DUYURDU

SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ EŞ BAŞKANI ÖZKAVAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİNİ DUYURDU

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi sağlık emekçileri için toplu sözleşme sürecindeki talepleri yaptığı açıklama ile duyurdu. Eskişehir Lubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar ise şöyle, 

 • "Bugün sağlık emekçileri ve halkın sağlık alanı ile ilgili yaşadığı sorunların temelinde uygulamaya konulan “sağlıkta dönüşüm” programları yatmaktadır. Devrim diye nitelendirilen ve eczane kuyruklarını, muayene kuyruklarını bitirdik diye övündükleri sistemde sanal kuyruklarda muayene sırası için aylarca bekliyoruz. Çeşitli görüntüleme vb tetkikler için yıllarca bekliyoruz. Birçok ilaca erişim yok. Katkı, katılım payı, ilave ücretler gibi birçok kalemde verdiğimiz vergiler dışında ekstra ücretler ödüyoruz. Artık sağlık hizmetleri alınır satılır bir metaya dönüşmüş durumda. Sağlık hizmetleri kamusal ve ücretsiz niteliğini yitirmiş artı değer yaratılan, kar edilen alan konuma getirilmiştir. "
 • Yine sağlık emekçilerinin kanayan yarası şiddet artarak devam etmektedir. “dönüşüm” öncesi hastanelerde sadece bir polis memuru adli işleri takip etmek için bulunurdu ve bu kadar şiddet yoktu. Bugün her hastanede yüzlerce güvenlik görevlisi var fakat sağlık emekçilerine yönelik şiddet artarak devam ediyor. Biz artan şiddetin sebebinin bu sağlık sistemi olduğunu biliyoruz. Yine yöneticilerin mesleklerimizi değersizleştiren yaklaşımları, halka karşı halkın bir parçası olan bizleri kötüleme yaklaşımları şiddetin artmasındaki en büyük nedenler arasında. Tek başına buda değil elbette ki siyasilerin toplumda yarattığı kutuplaşma, gittikçe otoriterleşen yönetim biçimi nedeni ile kültür haline gelen şiddetinde etkisi var. Bu nedenle de biz şiddet üretmeyen bir sağlık sistemi inşa etmek zorundayız. Aynı zamanda demokratik bir ülke yaratma mücadelemizi de yükseltmek zorundayız. SES’in sağlıkta şiddete yaklaşımını diğerlerinden ayıran en büyük özellik güvenlik politikaları ekseninde yaklaşmak değil; iş yerlerinden, toplumun tüm hücrelerine ve bütün bir ülkeye demokratik, şiddetsiz yaşanılır bir sistem yaratma mücadelesidir. 
 • Şiddetsiz, liyakat ve bilimsel kriterlere uygun, güvenceli çalışma, insanca yaşamaya yetecek ücret, angarya ve mobingin olmadığı, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar emekçilerin ve halkın örgütlü yapıları ile karar alma mekanizmasına katıldığı sağlık sistemi inşa etmeyi başardığımızda sağlık emekçilerinin de halkın sağlık hakkı önündeki engeller de son bulacaktır. Temel mücadelemiz yeni bir sistem inşa etmektir. Bunu gerçekleştirinceye kadar TİS süreci boyunca ve sonrasında da taleplerimize ilişkin mücadeleye devam edeceğiz. TİS taleplerimizin tamamı kitapçık halinde basılmış olup işyerlerinde emekçiler ve siz değerli basın emekçileri ile de paylaşıyoruz. Taleplerimiz ayrıca konfederasyonumuz KESK tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Çalışma Bakanlığına iletilmiş olup 1 Ağustos’ta başlayacak TİS görüşmelerinde masaya götürülecektir. 

SES'in Toplu iş sözleşmesi sürecinde talepleri ise şöyle, 

 1.    Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin. 
 2.   Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,
 3.     Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın
 4.    Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın 
 5.    Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın
 6.     Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,
 7.   Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin,
 8.   Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.
 9.     Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın,
 10.    Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın,
 11.     Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın
 12.    Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında;  katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.