PORSUK'U DA BESLEYEN KAYNAĞA ALTIN ARAMA BAŞVURUSU!

PORSUK'U DA BESLEYEN KAYNAĞA ALTIN ARAMA BAŞVURUSU!

Kütahya Gediz'de Bulunan Murat Dağı'nda daha önce engellenen altın arama faaliyetlerine yeni bir girişim ile tekrar başlanmak istenmesi üzerine açıklamada bulunan ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, "Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER )  ve Diğer Demokratik Kitle Örğütleri, Kent Konseyleri, kamu kurum ve kuruluşlar ve Belediyeler; Kütahya/Gediz/ Karaağaç ta bulunan Murat Dağında altın arama için yapılan başvuruyu Danıştay kararıyla 2020 yılında durdurmuş idi.  Aynı şirket olan Anadolu Export tekrar Murat Dağında Altın için  ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirme ) başvurusunu yapmıştır." dedi. 

Murat Dağı'nın hem Eskişehir'e hem de Bölgede ki illere su kaynağı olarak yaşam verdiğini belirten Yurtman, "Murat Dağı Türkiye’nin en önemli su rezerv kaynağı olup, Gediz Nehri ve  Porsuk çayının doğduğu; Menderes ve Sakarya nehirleni  beslediği sulak alandır. Bu  Murat Dağı  yok olursa  Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik, Adapazarı, Manisa, Denizli, Aydın, İzmir ve Ankara susuzluktan  kavrulacak ve yaşanmaz kentler olacaktır. Cevheri çıkarmak için Gediz Nehrinin ve Porsuk Çayının  doğduğu sahada ikisi ana ocak olmak üzere 5 ayrı alanda patlatma yapılacağı,  ÇED raporunda ilk 5 yıl için bu ocakların derinliğinin 30 ile 98 metre arasında olacağı, 5 yılın ardından işletme sahasının genişletileceği ileri sürülmüştür. Bölgenin ormansızlaştırılması ve binlerce kilo dinamitin yaratacağı tozuma ile yağış yaratan Orman ve unsurların ortadan kalkması ile 10adet şehir  susuz kalacaktır. Toplamda 1300 hektar ruhsatlı sahası bulunan şirketin işletme ruhsatı almak istediği 415 hektar, ormanlık arazidir.  Şirket ilk etapta  212.000 ağacı keseceğini açıklamış ve bu sayının en az üç dört kat artacağı öngörülmektedir. AFAD’ın 2020 yılında yayımladığı İl Afet Planına göre Kütahya / Eskişehir’de her an 7,2 kuvvetinde bir deprem beklenmektedir. Bu da faleketlere davetiye çıkarmaktır." şeklinde konuştu. 

ESÇEVDER kamuoyunu başta Porsuk nehrini ve Murat dağını korumak için dayanışmaya çağırdı ve "Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak çevreye olan sevgi ,saygı ve hoşgörünün tüm bireylere yansımasını ve tüm halkımızın çevre duyarlığına kavuşmasını arzu ederken Porsuk Çayımızın elimizden kayıp gitmesine sessiz kalmayacağımızı kamu oyuna açıklamaktan gurur duyarız." ifadelerini kullandı.