İBRAHİM ARSLAN MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TÜRASAŞ'I SORDU!

İBRAHİM ARSLAN MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TÜRASAŞ'I SORDU!

Eskişehir'de demiryolu sektöründe üretim yapan ve Devrim arabaları ve ilk yerli lokomotifin yuvası Türasaş tesislerinin özelleştiririleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Fotoğraf: İbrahim Arslan

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, konuyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na yönelik yazılı soru önergesi verdi. Arslan soru önergesinde, "Bilinmesini isterim ki; yabancı finansman uğruna milli servetimizi yok etmek isteyen AKP zihniyetine karşı, vatansever ve cumhuriyetçi duruşumuzdan taviz vermeden, milli bir mesele olarak ele aldığımız demiryolu endüstrisine sahip çıkacak; işçisiyle memuruyla demiryolu endüstrisinde emek sarf edenler başta olmak üzere tüm demiryolu sevdalıları ve vatanseverlerle birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Arslan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na soruları ise şöyle, 

  • EBRD Heyetiyle yaptığınız görüşme sonucunda Bakanlık olarak aldığınız kararlar nelerdir?
  • EBRD ile Bakanlığınız arasında demiryolu yatırımları konusunda bir kredi veya imtiyaz anlaşmasına benzer bir ilişki söz konusu mudur?
  • İlgili toplantı tutanağında yer alan “Demiryolu Kanunu’na yönelik mevzuat taslağı” hangi yöntemler kullanılarak ve hangi koşullar altında hazırlanmaktadır?
  • Demiryolu altyapı ve tren işletmecisi kuruluşların yeniden yapılandırılmasını içeren mevzuat çalışmalarının detayları nelerdir?
  • ⦁    Demiryolu altyapı ve tren işletmecisi kuruluşlarının maliyet muhasebesinin ayrıştırılması ve çalışanların statülerinin değiştirilmesiyle ilgili nasıl bir çalışma yürütülmektedir?
  • TÜRASAŞ’ın tamamen veya bölge müdürlükleri bazında, serbestleştirilme programı çerçevesinde özelleştirilmesi planlanmakta mıdır?
  • Özelleştirme planı bulunuyorsa; özelleştirme yönteminden çalışanların statüsüne dek hazırlanan planın detayları nelerdir?
  • Demiryollarının “serbestleştirilmesi” ihtiyacının gerekçeleri nelerdir?
  • Demiryollarının serbestleştirilmesi ihtiyacını doğuran koşulları ortadan kaldırmak için farklı yöntemler denenmiş midir?