ESKİŞEHİR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU BARIŞ DEDİ!

ESKİŞEHİR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU BARIŞ DEDİ!
ESKİŞEHİR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU BARIŞ DEDİ!

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Dünya Barış Günü'nde düzenledii basın açıklaması ile barış ve kardeşlik mesajı verdi. Açıklamaya katılan platform bileşenleri dövizleriyle dünyada ve ülkede barış talep ederken "Savaşa hayır, barış hemen şimdi!" ve "Yaşasın halkların kardeşliği!" sloganları ile ses yükseltti. 

Açıklamada, "Nazi Almanyası’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihi; ikinci paylaşım savaşının başlangıcıdır ve 1984 yılından bu yana Dünya Barış Günü olarak anılmaktadır. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) 19 Aralık 2016 tarihinde 5 maddelik Barış Hakkı Bildirisi’ni kabul ve ilan etti. Barış hakkı, bir insan hakkı olarak hem bireysel bir hak hem de kolektif bir haktır. BM’nin Kuruluş Antlaşması ve temel belgelerine göre de uluslararası toplumun temel amacı ve görevi; dünyada ve toplumlar arasında barış ve güvenliği sağlamaktır.  Günümüz dünyasında bireylerin ve toplumların en temel hedefi korkudan uzak, huzur içinde, barış ortamında, onurlu bir yaşam sürmektir. Bu nedenle; savaşsız, sömürüsüz, adaletli bir dünya yaratmak; barış hakkını bireyler ve toplumlar olarak sahiplenmek, barış için mücadele etmek gerekmektedir. Bugün burada bizler, barış hakkına sahip çıkmak; ülkemizde ve dünyada barış ikliminin yaratılmasına katkı koymak için toplandık!" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: Eskişehir'in Sesi

Savaş politikalarının Türkiye'deki yansımalarına ise "Emperyalizmin zehirli meyvesi olan savaş; çok uluslu şirketlerin, küresel suç örgütlerinin ve mafyalaşmış siyasi iktidarların en büyük dayanağıdır. İnsanlık ailesinin, emekçi sınıfların, ezilen halkların mücadelesiyle kazanılmış temel haklarını ortadan kaldırmak için emperyalizm daha çok savaş çıkarmaya, faşist yönetimleri desteklemeye devam etmektedir. Ülkemizde ve bölgemizde savaştan yana tavır koyan siyasi iktidar, hukuksuz valilik kararlarıyla emek, demokrasi ve barış güçlerinin sesini kısmaya, barışçıl eylemleri yasaklamaya çalışmaktadır. Yerel yönetimlere ve üniversitelere atadığı kayyumlarla demokrasiyi rafa kaldıran iktidar, Kürt sorununu savaş yöntemleriyle çözümsüz bırakmaktadır; savaş siyasetiyle otoriter iktidarını pekiştirmeye çalışmaktadır." denilerek dikkat çekildi.

Fotoğraf: Eskişehir'in Sesi

Açıklamada acil barış talepleri vurgulanırken, "Barış güvercindir, barış aydınlıktır, barış gök mavisidir, barış gökkuşağıdır, barış çok dilliktir; barış berekettir; barış huzurdur; barış umuttur; barış gelecektir… Bu nedenledir ki savaşların emperyalist efendilerini ve işbirlikçilerini lanetliyoruz! Ülkemiz ve dünyamız için barıştan, barış siyasetinden yana tutum alıyoruz!" denildi.