EMEP ESKİŞEHİR İL ÖRGÜTÜ KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

EMEP ESKİŞEHİR İL ÖRGÜTÜ KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ


Emek Partisi Eskişehir il örgütü 10. Kongresini Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.” Barbarlık yenilecek; işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” şiarıyla toplanan kongreye EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı. 
Saygı duruşu ve sinevizyon gösterimi ile başlayan kongrede söz alan Selma Gürkan “Kongremiz emek ve demokrasi güçleri açısından zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde toplanıyor” diyerek konuşmasına başladı. Demokratik hakların her gün biraz daha tasfiye edildiği, basın yayın ve örgütlenme ile ilgili ağır kısıtlamaların getirildiği, en küçük itirazın bile keyfi olarak cezalandırıldığı koşullarda bile mücadelesinden ödün vermeyen partimizin güçlenerek yenileneceğine mücadelemizin daha da büyüyeceğine dair umutlarımızı büyüten 10. Kongremizi selamlıyorum” dedi. 
Parlamentoya tarihin en gerici ittifakı tarafından taşınan ve bu dönemde de iktidarını koruyan tek adam yönetimi, yeni dönemde de baskı, sömürü ve şiddetini frenlemeden sürdürüyor diyen Gürkan “İktidar mevcut yasaları, hukuku ve anayasayı tanımıyor. İktidarın tüm baskılarına karşı toplumsal muhalefet bir adım geri durmadan mücadelesini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
İsrail siyonizminin Filistin’e dönük ablukasını ve saldırılarını da eleştiren Gürkan, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti. “Kapitalist emperyalist sistem çarklarını döndürebilir, savaş hayalleri kurabilir. Hayaller başkadır, gerçekler başkadır” diyerek sözlerini sürdüren Gürkan “Bu emperyalist kapitalist sistemin hayallerine son verecek olan güç de işte bu salondadır. Yani işçilerdir, emekçilerdir, kadınlardır” dedi. 
Öte yandan kongreye sendikalardan, siyasi parti ve derneklerden temsilciler de katıldı. HEDEP, TİP, Sol Parti, Genel İş, DİSK Bölge Temsilciliği, Tüm Emekliler Sendikası, Eğitim Sen, SES, ESM, Türkiye Yazarlar Sendikası, Halkevi, Eskişehir Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Eskişehir Okulu temsilcileri katıldı. 
Halkevi adına konuşma yapan Cevat Aydemir “devrimci siyaseti toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılmayız” dedi.  HEDEP İl Eş Sözcüsü Ziya Yavuzeş ise “EMEP’in şehrimizde yürüttüğü çalışmaları takip ediyor ve destekliyoruz. Dostluğuna çok güvendiğimiz EMEP’in kongresine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Türkiye Yazarlar Sendikası Eskişehir Temsilcisi Ömer Asaf Tosun da “EMEP’in kongresine başarılar diledi ve sokaklarda haykırdığımız gibi ‘”kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek sözlerini noktaladı. 
Yapılan seçimlerde Emek Partisi Eskişehir İl Örgütü’nün yeni Başkanı Aleyna Ceren Kökoğlu oldu.