CARİ AÇIK VERİLERİ AÇIKLANDI!

CARİ AÇIK VERİLERİ AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Bu sonuç, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti, zira piyasa öngörüleri 4,45 milyar dolar açık yönündeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 10 milyar 477 milyon dolar olarak kaydedildi.

Net hata ve noksan kalemi, Temmuz ayında 4 milyar 413 milyon dolar fazla verirken, yılın ilk 7 ayında ise 711 milyon dolar açık vermiş oldu.

Açıklamada, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 5.999 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu kalemin altında, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 4.795 milyon dolar olduğu görüldü. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemlerinin sırasıyla 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydettiği ifade edildi. Ayrıca, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 392 milyon dolar olduğu, portföy yatırımlarının ise 1.160 milyon dolarlık net giriş kaydettiği belirtildi. Alt kalemler incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolar ve 18 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü. Ayrıca, yurt dışındaki tahvil ihraçlarına dair bankaların 353 milyon dolar net borçlandığı ve diğer yatırımlar altında, yurt içi bankalarının yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarının 942 milyon dolar net azaldığı kaydedildi. Yurt dışı bankaların ise yurt içindeki mevduatlarının toplamda 980 milyon dolar net arttığı, bunun içinde yabancı para cinsinden 1.186 milyon dolarlık net artış ve Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olduğu ifade edildi. Son olarak, yurt dışından sağlanan kredilere dair Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörlerin sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdiği vurgulandı.