BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ BİR ARAŞTIRMA, KİRACILARIN DAHA HIZLI YAŞLANDIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ BİR ARAŞTIRMA, KİRACILARIN DAHA HIZLI YAŞLANDIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Yeni bir araştırma, kiracı olmanın insanları daha hızlı yaşlandırdığını ortaya koydu. Birleşik Krallık'ta yapılan dikkat çekici araştırmanın bulgularına göre kiracılığın insan biyolojisi üzerindeki olumsuz etkileri, işsizliğin yarattığı etkilerden iki kat güçlü.

Hakemli bilimsel dergi Journal of Epidemiology'de yayımlanan araştırmada yaklaşık 1500 katılımcıdan alınan anket sonuçları değerlendirildi ve katılımcıların yaklaşık 10 yıllık barınma koşullarına dair bilgi toplandı. Bu sonuçlar, katılımcılardan alınan ek sağlık bilgileri ve kan örneklerinden elde edilen verilerle kıyaslandı.

Bulgular, kiracıların biyolojik açıdan daha hızlı yaşlandığını, üstelik etkinin işsiz kalmanın yarattığı etkiden iki kat fazla zarar verdiğini ortaya koydu.