ASM ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET İSTİYOR

ASM ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET İSTİYOR

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışanları, vergi adaletsizliğine karşı seslerini duyurmak için her Çarşamba günü eylem düzenliyor. ASM çalışanlarının vergi yükü, giderek artan enflasyon karşısında yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Yapılan vergi kesintileri, çalışanların satın alma gücünü azaltarak adaletsizlik ve haksızlığı derinleştiriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından hazırlanan eylem programı çerçevesinde, ASM çalışanları vergi yükünün sınırlanması ve yıl içinde sabit kalması talebiyle her Çarşamba günü farklı şekillerde eylemler düzenliyor. Bu eylemlere, SES Eskişehir Şubesi ise bugün düzenlediği basın açıklaması ile destek verdi. 

Açıklamayı okuyan SES Eskişehir Şubesi Denetleme Kurulu üyesi Aile Hekimi Birtürk Özkavak, "Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) de sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artan kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık %35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, çalışanlar arasında haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır." şeklinde konuştu. 

ASM emekçilerinin tek sorununun vergi adaletsizliği olmadığını vurgulayan Özkavak, "Aile hekimliği sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olurken, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan emekçiler açısından da güvenli olmayan işyerlerinde zorunlu çalışmayı dayatmış, esnek, güvencesiz, performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sömürüyü derinleştirmiştir. Aile hekimliğine geçiş süreci ile bu alanda farklı istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır. Aynı birimde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni unvanlı sağlık emekçileri ise aile sağlığı elemanı diye isimlendirilmekte ve bu emekçilerde kamu ve kamu dışı çalışan şeklinde ayrılmaktadır. Bunlar dışında ASM’ler adeta birer işletmeye dönüştürülmüştür. Apartmanların, camilerin altlarında yerler kiralanmış; sağlıksız ve güvenliksiz ortamlar ASM’lere dönüştürülmüştür. Bu sağlıksız binaların ve sağlık sisteminin pandemide cilası dökülmüştür. Deprem döneminde de nasıl enkaz altında kaldığını hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı. 

AKP iktidarında yaşanan sağlık sisteminin giderek piyasalaşmasının sonuçlarının yaşandığını söyleyen Özkavak, "Kamusal sağlık hizmetlerinin işletme mantığı içerisinde verilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sisteme eleştirilerimiz bakidir. Koruyucu sağlıklı hizmetlerinin öncelediği bütüncül bir yaklaşıma dair mücadele ve taleplerimiz devam edecektir. Bu taleplerimiz gerçekleşinceye ve özlemini duyduğumuz sistem inşa edilinceye kadar ASM’lerde mevcut sistem içerisinde de çalışan emekçilerin temel sorunları çözülmelidir. Önemli talepleri karşılanmalıdır. Bu taleplerden de biri de uygulanan vergi adaletsizliğidir. Yıllardır birçok açıklama, eylem-etkinlik, miting ve iş bırakma gibi mücadele yöntemleri ile dile getirdiğimiz taleplerimiz yanında dönemsel olarak “vergide adalet” başlığında düzenlemeler yapılıncaya kadar kesintisiz mücadele yürüteceğiz." dedi.