2024 YILI BÜTÇESİ AÇIKLANDI: CARİ AÇIK 2.65 TRİLYON

2024 YILI BÜTÇESİ AÇIKLANDI: CARİ AÇIK 2.65 TRİLYON

Erdoğan "12'nci Kalkınma Planı döneminde, ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Planın "Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olmak üzere 5 ana eksende şekillendiğini öne süren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz."