ESKİŞEHİRLİ EMEKLİLER: ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALAMAZSINIZ!

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Doktorlar meydanında gerçekleştirdikleri basın açıklamasında taleplerini dile getirdi. Emekliler taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle alana gelirken, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" ve "Direne direne kazanacağız " sloganarı attı. Basın açıklamasını okuyan Nalan Karagöz,

Fotoğraf: Eskişehir'in Sesi

"ILO'nun 90. maddesi tüm kesimlerin örgütlenme haklarını açık ve net olarak belirtmektedir. ILO sözleşmesine imza atmış olmasına rağmen emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını kabul etme yönünde tavır alması gereken devletimiz ve siyasi iktidarlar emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma davası açma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Eskişehir'in Sesi

Sözlerine devam eden Karagöz,

"30 Kasım 2022 tarihinde Ankara Valiliğine yaptığımız başvuru ile sendikamız Tüm Emeklilerin Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır. Geçmişten gelen örgütlenme ve mücadele birikimimiz ile sendikamızı bugünlere getirdik. Açlık sınırının 10 bin TL, yoksulluk sınırının 33 bin TL. yi aştığı, asgari ücretin 8 500 TL olduğu ülkemizde 9 milyon emekli 7.500 TL aylık maaş almaktadır. Bu aylık maaş açlık sınırı bile değil, ölüm sınırıdır." dedi. 

Fotoğraf: Eskişehir'in Sesi

Sendikal haklarının engellenmeye çalışıldığını belirten Karagöz, 

"Haklarımız için verdiğimiz mücadelemizin onları çok rahatsız ettiği kesin. Sendikamız için, Ankara Valiliğinin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs 2023 tarihinde görüşülecektir. Adalete ve hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz: Demokratik bir ülke olmanın gereği olarak bu davayı hemen geri çekin. Emeklilerin sendikal haklarını tanıyarak yasal güvence altına alın. Çünkü; Her türlü baskı ve engellemelerinize inat, sendikal örgütlenme haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Uyarılarımız yok sayılırsa, seçim sandığında mutlaka hesap soracağız. Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!" diyerek konuşmasını bitirdi.